Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant to członek Ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami kościelnymi.
www.ministranci.pl

Rada Parafialna

Schola Parafialna

Żywy Różaniec

Katolicki Ruch Odnowy w Duchu Świętym

SPOTKANIA grup parafialnych