OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2024R.

1. Dzisiejsza zbiórka do puszek przed kościołem jest przeznaczona
na rzecz dzieła pomocy misjonarzom Ad gentes

2. W czwartek o godz. 18:00 spotkanie Rady Parafialnej na plebani
3. W I piątek miesiąca spowiedź od g 16:00 zaś po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Serca Pana Jezusa
również  w
piątek zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej które w naszej parafii będą odprawiane: dla dzieci o godz. 16:15, zaś dla pozostałych po
Mszy św. o godz. 17:00

4. W I sobotę miesiąca, od godz. 9 wizyta u chorych a także zapraszamy na Mszę św wieczorną i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
5. W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali, które w naszej parafii będą odprawiane o godz. 16:15

6. Prosimy o zbiórkę na kwiaty do Grobu Pańskiego w poszczególnych wioskach.

7. Zapowiedzi: Jakub Więcek, kawaler z parafii św. Marii Magdaleny
w Promnej i Magdalena Anna Gretka, panna z parafii tutej
szej zapowiedź II

8. w minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Witolda Czarniawskiego