NIEDZIELA 

godz.8.00  + Józefa Piekarz w 9 rocznicę śmierci

 godz. 9.30  + Kasię Rybicką  greg. 19

 godz. 12.00   zbiorowa, z racji patrona dnia św. Józefa

 godz. 17.00  za naszą Ojczyznę Polskę, a szczególnie za rodziny oczekujące dziecka

 

INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH.

IV NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU

20 -26.03.2023 R.

 

PONIEDZIAŁEK

godz. 9.00  + Stanisławę, Jana i Artura Janotów

 godz. 17.00  + Kasię Rybicką  greg. 20

 

 

WTOREK

godz. 9.00  + Barbarę Tokarską w 10 rocznicę śmierci

godz. 17.00   + Kasię Rybicką  greg. 21

godz.17.00  dziękczynna za cud uzdrowienia i powrotu do zdrowia dla Ewy Kowalskiej

 

ŚRODA

godz. 7.00   + Mariannę i Stanisława Majewskich, brata Stanisława Majewskiego

godz. 7.00   + Dorotę Korniluk  / od Elżbiety i Małgorzaty /

godz. 10.30  w intencji uczniów klas 0 –VI , nauczycieli , wychowawców i katechetów

godz.11.30 w intencji uczniów kl. VII- VIII i Zespołu Szkół w Jasieńcu, nauczycieli i katechetów

godz. 17.00  + Kasię Rybicką  greg. 22

 

CZWARTEK

godz.7.00  + Szymona Kołodziejczyka w 11 rocznicę śmierci

 godz. 7.00  za parafian

godz.17.00  + Kasię Rybicką  greg. 23

 

 PIĄTEK 

godz. 7.00  + Władysławę Grzelak, Zygmunta Ryszarda  / od Barbary z rodziną, zm. z rodziny Grzelaków i Siekutów

godz. 7.00  Dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski i opiekę MB z okazji urodzin mamy Małgorzaty

godz. 17.00  + Kasię Rybicką  greg. 24

 

 SOBOTA 

godz.7.00  + Mariana Kandybo, zm. z rodz. Kandybo i Wołosewicz

godz. 7.00   + Kazimierę, Marię Majcher w 1 r. śm., Stanisławę i Antoniego Matlińskich

 godz.17.00  + Kasię Rybicką  greg. 25

 

NIEDZIELA 

godz.8.00 + Elżbietę Pietrzak w 10 r. śm. , Annę i Jana Pietrzaków, Stanisławę , Stefana i Andrzeja Zubińskich, Michała Al.;berskiego

 godz. 9.30  + Kasię Rybicką  greg. 26

 godz. 12.00  + Janinę i Wacława Berkietów 

 godz. 17.00  + Romana Skucińskiego w 4 rocznicę śmierci