INTENCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH.

II   NIEDZIELA   ZWYKŁA

18 -24.01.2021 R.

 

PONIEDZIAŁEK

godz. 7.00   + Józefa Kuźma  gr.18

godz. 7.00  + Jerzego Szulc  / w 30 dniu po pogrzebie /

godz.17.00  + Henrykę  Łukasiak  z racji imienin, Henryka i Stefana Łukasiak

 

WTOREK

godz. 7.00  + Józefa Kuźma  gr. 19

godz. 7.00  + Henryka Oracza , intencja od siostry Haliny z rodziną

godz. 17.00  + Grzegorza Nankiewicza w 2 rocznicę śmierci

 

ŚRODA

godz. 7.00  + Józefa Kuźma  gr. 20

godz. 17.00  + Bronisławę Borys, Martę Zaborowską, Janinę Krawczyk z racji Dnia Babci, Jana i Czesława Borys, Stanisława Krawczyk i Stanisława Zaborowskiego

 

CZWARTEK   

godz.7.00   za dusze w czyśćcu cierpiące

godz. 10.00 Msza św. w intencji Jubilatów , którzy w małżeństwie przeżyli 50 i więcej lat, o błogosławieństwo Boże , zdrowie i opiekę Matki Bożej

godz. 17.00  + Józefa Kuźma  gr. 21

 

PIĄTEK

godz.7.00  + Józefa Kuźma  gr.  22

godz.17.00  + Zygmunta, Mariannę i Władysława Fołtyn, Zofię i Józefa Zaręba z racji Dnia Babci i Dziadka

 

SOBOTA

godz.7.00  + Józefa Kuźma  gr. 23

godz. 7.00  + Jarosława Smolińskiego w 30 dniu po pogrzebie

godz.17.00  + Witolda Glinkę w 1 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA

godz. 8.00  + Józefę i Ludwika Grzesiak

godz.9.30  + Józefa Kuźma  gr. 24

godz. 12.00  + Danutę w 8 rocznicę śmierci, Jerzego w 30 rocznicę śmierci Paciorek, Władysława i Julię Paciorek

godz. 17.00   + Wiesława  Andziaka w 3 rocznicę śmierci