PIĄTEK

godz.7.00  + Jana Wojtysiaka w 5 rocznicę śmierci

godz. 7.00  w intencji nowożeńców Gracjana i Klaudii Gołębiowskich, w miesiąc po ślubie

godz.17.00  + Janinę, Antoniego, Alinę, Longinę i Tadeusza Kula,  Barbarę Grzesiak, Franciszkę, Stanisława , Tadeusza  i Teresę Malinowskich, Annę, Edwarda, Bogdana Klusek, Janinę i Aleksandra Bąbel

 

SOBOTA

godz.7.00  + Stefana Stążeckiego w 4 rocznicę śmierci, Stanisława i Halinę Najdziak

+ Kasię Rybicką / 30 dzień po pogrzebie /

 godz.17.00  + w intencji zmarłej Luizy

 

NIEDZIELA

godz. 8.00  + Mariannę i Edwarda Szczęsnych, Helenę, Jana i Stanisławę Przybylskich, Weronikę i Wacława Nowak

godz.9.30   w int. Bożeny i Mirosława w 40 r. ślubu, za dzieci i wnuków 

godz. 12.00  + Janusza w 40 r. śm.  i Zbigniewa Gorzkowskich i Zygmunta Gołąb 

godz. 12.00  Msza św. dziękczynna za tegoroczne owoce

 

 godz. 17.00  za naszą Ojczyznę Polskę


 

INTENCJE

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

20 -26.09.2021 R.

PONIEDZIAŁEK

 godz. 7.00  + Kasię Rybicką / intencja od brata Pawła z rodziną

godz. 7.00  + Jana Sołtysiaka  / intencja od rodziny Dobiaszów /

godz.17.00  + Jana Pietrzaka w 43 rocznicę śmierci, Jadwigę Pietrzak w 3 rocznicę śmierci, zmarłych rodziców Pietrzaków i Białków

 

WTOREK 

godz. 7.00  + zmarłą Kasię Rybicką  / intencja grupy modlitewnej od MB Nieustającej Pomocy /

godz. 17.00  + Mariannę w 14 rocznicę śmierci i Jana Warszton

 

ŚRODA

godz. 7.00  + Kasię Rybicką  / intencja od P. Marzent Pawlak z dziećmi /

godz. 17.00  + Moniką Janas / intencja od koleżanek /

 

CZWARTEK   

godz. 7.00  + Kasię Rybicką  / intencja od P. Anny Góreckiej /

godz. 17.00  za parafian

 

PIĄTEK

godz.7.00  + Kasię Rybicką  / intencja od  Zygmunta  sąsiada rodziców zmarłej /

godz.17.00  + Władysława w 9 rocznicę śmierci i Apolonię Sosińskich

 

SOBOTA

godz.7.00   w 29 rocznicę urodzin Karoliny Wołukanis i w 5 rocznicę ślubu Karoliny i Pawła, o Boże błogosławieństwo dla nich i dla Marysi, w 30 rocznicę urodzin dla Pauliny Niewińskiej i 50 rocznicę urodzin Justyny Przybylskiej

 godz.17.00  + Irenę i Mariana Sędek

 

NIEDZIELA

godz. 8.00  + Elżbietę w 10 rocznicę śmierci i Władysława Szymańskich

godz.9.30    + Jerzego i Henryka  Szydłowskich, Stefana Zając i Jana Nogę

godz. 12.00  + Grzegorza i Mariannę Korzyniewskich

 godz. 17.00  + Władysława i Helenę Kuligowskich, Władysława i Sławomira Sotek