W historii jasienieckiego kościoła wymieniana jest data - 1208 rok. XV-wieczne dokumenty poświadczają donacje i patronaty okolicznych rodów. Protokół powizytacyjny biskupa Wawrzyńca Gorlickiego z 1603 r. wymienia kościół parafialny pw. Zesłania Ducha św. Była to modrzewiowa świątynia w dobrym stanie. Ufundowana została pewnie w wieku XII. Należała do dekanatu grójeckiego. Jasieniec był ośrodkiem rozległej parafii o około 30 wsiach. Znaczną ich część posiadał ród Warpężów-Jasieńczyków herbu Jasiona. Do rodu Jasieńczyków należały: Jasieniec, Jasionna, Polichno, Gniewiewice, Zbrosza Duża, Wierzchowiny, Łychów, Zalesie-Tworek, Czachówek, Kociszew, Olszamy). Resztę wsi z czasem posiadły inne rody. W 1362 roku Jasieńscy pomnożyli uposażenie kościoła, choć sam dokument nie jest znany. W księgach biskupich spotykamy tę parafię od roku 1443 (pleban, ks. Stefan). W sporze z plebanem Wrociszewskim przyznano wyrokiem polubownym w 1454 r. plebanowi w Jasieńcu Stefanowi co drugi rok dziesięcinę z folwarków wsi „Lychowicze” (Łychów), obu wsi Michałów i Branków. Jako współpatronowie występowali w 1533 r. liczni Jasieńscy, Mroczkowie z Jasieńca, Czachowscy, Milanowscy z Kurczowejwsi, Olszamowscy z Jasieńca, Gośniewscy, Łychowscy, Kociszewski i Grot Poliknowski. Plebania była bogato uposażona w role, łąki i liczne dziesięciny. Już przed 1555 r. istniała odrębnie ufundowana altaria, którą stworzyli patroni – Oczesalscy i Warpążowie.
Plebanami jasieńskimi byli: 1443-1454 Stefan, 1474 Mikołaj, 1505 kanonik warszawski Andrzej, 1533 (zmarł) Piotr Warpąż (Jasieński), od 1544 Hieronim Jasieński, w 1573 r. zmarł Wawrzyniec Warpąż (Jasieński), od 1573 r.Andrzej Jasieńśki, 1603 Wawrzyniec z Goszczyna.

10 maja 1652 roku występuje wśród świadków jednego z dokumentów kościoła wrociszewskiego ks. Jan Miaskowski, pleban jasieniecki.
Obecny kościół zbudowano w latach 1740-1747 przez gen. wojsk polskich, kasztelana ciechanowskiego Władysława Grzegorzewskiego, według projektu architekta Jakuba Fontany. Reprezentuje świątynię trójnawową z galeriami ponad nawami, z prezbiterium, transeptem i chórem muzycznym. Ołtarz główny z czarnego marmuru ze stiukowym zwieńczeniem w formie glorii zawiera myśl teologiczną zilustrowaną obrazem Zesłania Ducha Świętego. Dzieło dobrego pędzla prezentuje Maryję w otoczeniu apostołów, na których spoczywają ognie Ducha św. Obok kontrastują swą bielą figury patronów Polski: św. Stanisława Biskupa i św. Wojciecha. W nawach bocznych wnęki arkad wyznaczają płytkie kaplice z ołtarzami. W tych XIX - wiecznych strukturach umieszczono wizerunek patrona parafii, późnogotycki krucyfiks i XVII – wieczny obraz Matki Bożej Bolesnej.  Inny obraz Pokłon Trzech Króli, szkoły niderlandzkiej (prawdopodobnie z 1530 r.) jest obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Późnobarokowej chrzcielnicy i konfesjonałom oraz klasycystycznemu prospektowi organowemu dodaje splendoru przepiękna ambona, wmurowana w strukturę filaru i gzymsu. Wyróżnia się ona płynnym kształtowaniem gzymsów gondoli i baldachimu z figurą Archanioła Michała. Zachował się portret fundatora z ok. 1735 r., dwa konfesjonały z 1772 r. Przed kościołem na cokole posąg św. Rocha z 1737 r. Najstarsze księgi metrykalne z 1629 r. Kronika parafialna od 1908 r.

W 1958 r. parafia Jasieniec obejmowała: Alfonsowo, Czachów, Czersk, Częstoniew, Falencin, Gniejewice, Gośniewice, Jasieniec, Jasieniec kolonia, Justynówka, Miedzechów kolonia, Mięsy, Olszamy, Orzechowo, Pabierowice, Przydróżek, Przyłom, Siekuty, Siwów, Szymanów, Trzcianka, Turowice, Tworki, Warpensy, Wierzchowina, Wola Łychowska, Zbrosza Duża. Proboszczem był w 1958 r. ks. Władysław Wojewoda, w parafii od 11.V.1938 r. Przy kościele prócz proboszcza był też wikariusz – ks. Tadeusz Dąbrowski.

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa zebranych w Wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Apostołowie pojęli cel posłannictwa Chrystusa i Charakter Jego Królestwa. Wiernym gromadzącym się w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego W Jasieńcu przy ulicy Wareckiej 37 prawdę tę  obecnie pomagają odkryć proboszcz ks. Andrzej Piekarczyk i wikariusz ks. Janusz Figurski.