Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna - chwałę przynosiła imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy naszego kraju sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Nie bój się krzyża

„Nie bój się krzyża.
Poza nim jest tylko ucieczka
w nowe grzechy lub rozpacz.
A w nim jest Chrystus,
Światło i ciepło,
które Cię przemienia
W nim jest miłość i radość
Najważniejszej Niedzieli.”
                                               ks. S. Gibziński

Uczniowie idący do Emaus,
słysząc poruszające słowa Tajemniczego Wędrowca,
prosili Go, by został z nimi.
Maria Magdalena rozpoznała Jezusa, gdy wypowiedział jej imię.
Oni byli otwarci na wezwanie do życia i posłuszni temu wezwaniu,
dlatego weszli w zmartwychwstanie.

Aby zmartwychwstać, trzeba najpierw zgodzić się na krzyż,
na samotną wędrówkę uczniów do Emaus
albo niepokój Marii Magdaleny, gdy ujrzała pusty grób.

Niech te spotkania człowieka z Jezusem uczą nas cierpliwości.
W oczekiwaniu na Wielką Noc,
przygotujmy się na nasze spotkanie z Jezusem.